Psychiatra Dariusz Mazurkiewicz - dr Dariusz Mazurkiewicz

Tel. 605-049-749
e-mail: psychiatra.dariusz.mazurkiewicz@gmail.com
specjalista psychiatra
ul. Dąbrowskiego 33a, pokój 11
35-036 Rzeszów
dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Gabinet lekarski - psychiatryczny
Gabinet Psychiatryczny
Gabinet psychiatryczny
Przejdź do treści

Normy laboratoryjne

dr Dariusz Mazurkiewicz
Opublikowane według Dariusz Mazurkiewicz w Medycyna · 13 Listopad 2013
Tags: normylaboratorium

BADANIE KRWI
Hemoglobina (Hb)  M  12 - 17 g%
                             K   11 - 15 g%
Hematokryt (Ht)      M  40 - 54 %
                             K   37 - 47 %
Erytrocyty   M   4.5 - 5.9 mln/mm3
                 K    3.5 - 5.1 mln/mm3
MCV  (SOK)    82 - 93 um3
MCH (SWH)   27 - 31 pg
MCHC (SSH)  32 - 36 %
Opornośc osmotyczna (% NaCl)
 początek hemolizy 0,44 - 0,42
 hemoliza całkowita 0,34 - 0,30
Retikulocyty   3 - 15 %
WBC = Leukocyty 4.000 - 10.000/mm3
Trombocyty 125.000 - 310.000/mm3
OB     M  1h/ 2-8   2h/ 5-18
         K   1h/ 4-10  2h/ 6-20

ROZMAZ KRWI
Segmenty   58 - 66%
Pałeczki   3 - 6%
Limfocyty 20 - 45%
Monocyty 4 - 8%

Granulocyty:
Eozynofile   1 - 5%
Bazofile   0 - 1%
Neutrofile 45 - 70%


KRZEPNIĘCIE KRWI
Czas krwawienia   1 - 4 min.
Czas krzepnięcia   6 - 12 min.
Czas kaolinowo - kefalinowy   40 - 60 s.
Wskaźnik protrombinowy   80 - 120%

SKŁADNIKI OSOCZA
Na (Sód)   136 - 147 mmlo/l
K (Potas)   3,5 - 5,5 mmol/l
Ca (Wapń)   człkowity   2,2 - 2,6 mmol/l
                   zjonizowany   0,75 - 1,0 mmol/l
Mg (Magnez)   0,8 - 1,2 mmol/l
Cl (Chlorki)   95 - 107 mmol/l
P (Fosfor)   0,8 - 1,1 mmol/l
Fe (Żelazo)  M   14,2 - 28,6 umol/l
                   K    10,7 - 25,1 umol/l
Zdolność wiązania całkowitego   44,8 - 75,2 umol/l
Cu (Miedź)   10,2 - 26,0 umol/l
Bilirubina całkowita   4 - 18 umol/l
Kwas moczowy   180 - 360 umol/l   (3 - 6 mg%)
Kreatynina   53 - 110 umol/l   (0,7 - 1,3 mg%)
Mocznik   2,5 - 6,5 mmol/l   (15 - 40 mg%)
Tłuszcze całkowite   3,4 - 9,0 g/l
Cholesterol   3,6 - 6,5 mmol/l   (150 - 300%)
LDL   4,5 mmol/l
HDL   1,3 mmol/l
Wolne kwasy tłuszczowe   500 umol/l
Fosfolipidy   2 g/l
Trójglicerydy   1,4 mmol/l

HORMONY
TSH   5 - 15 ng%
T3   70 - 200 ng%
T4   całk.   4 - 11 ug%
       wolna   0,8 - 2,4  ug%
Kortyzol   5 - 25 ug%

ENZYMY
AspAT   M =<  18 U/l
             K =<  15 U/l
AlAT      M =<  22 U/l
             K =<  17 U/l
Fosfataza alkoaliczna   60 - 170 U/l
Fosfataza kwaśna    =< 11 U/l
Cholinesteraza   1900 - 3800  U/l
Dehydrogenaza mleczanowa   60 - 240 U/l
GGTP    krew    M   6 - 28 U/l
                         K    4 - 18 U/l
             mocz    M   =< 140 U/l
                         K    =<  90 U/l
Amylaza   230 - 2730 U/l
Lipaza   20 - 190 U/l
CPK   20 - 60 U/l
HBDH   80 - 200 U/l

BIAŁKA
Białko całkowite   60 - 80 g/l
Albumina   35 - 55 g/l
Elektroforeza białek
         albuminy   52 - 60 %
         globuliny alfa1   2,4 - 6,2 %
                        alfa2   6,6 - 12,2 %
                        beta    9,1 - 14,7 %
                        gamma    14,0 - 19,6 %
IgA   90 - 450 mg%
IgG   800 - 1800 mg%
IgM   60 - 260 mg%
Fibrynogen   2,5 - 5,0  g/l

PUNKTATY
Przesięk   Białko  30 g/l
               Ciężar właściwy   1018
Wysięk    Białko   30 g/l
               Ciężar właściwy  1018

RÓWNOWAGA KWASOWO - ZASADOWA
pH     M     7,36 - 7,42
         K      7,38 - 7,42
pO2   75 - 95  mmHg/t/
pCO2    M   35,8 - 46,6  mmHg/t/
            K    32,5 - 43,7  mmHg /t/
                   40 - 48   mmHg /ż/
HCO3    22 - 26  mmol/l
BE    -2,3  -   +2,3  mmol/l

GLUKOZA
Krew   3,5 - 5,5  mmol/l   (70 - 110  mg%)
obciążenie   po 1 h  < 200 mg%
                   po 2 h  < 140 mg%

MOCZ
Ciężar właściwy   1001 - 1035
Ph    6,2
Białko  =< 150 mg/ 24h
Liczba Addisa:
            erytrocyty   130.000 - 2.000.000 /24h
            leukocyty   650.000 - 3.000.000 /24h
            wałeczki    2.000 - 5.000 /24h
17-kortykosteroidy    3,5 mg/24h
Porfobilinogen   0 - 2,0 mg/24h
Klirens kreatyniny     M   100 - 120 ml/min
                                K    80 - 100 ml/min
Kwas wanilinowo - migdałowy   2 - 6 mg/24h

PŁYN MÓZGOWO - RDZENIOWY
Glukoza   2,5 - 3,5 mmol/l  (40 - 75 mg%)
Białko   0,1 - 0,5  g/l   (15 - 45 mg%)
Chlorki    110 - 130 mmol/l
Pleocytoza  =< 5 komórek/mm3
Ciśnienie   70 - 200  mmHg (leżąc)Wróć do spisu treści