Psychiatra Dariusz Mazurkiewicz - dr Dariusz Mazurkiewicz

Tel. 605-049-749
e-mail: psychiatra.dariusz.mazurkiewicz@gmail.com
specjalista psychiatra
ul. Dąbrowskiego 33a, pokój 11
35-036 Rzeszów
dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Gabinet lekarski - psychiatryczny
Gabinet Psychiatryczny
Gabinet psychiatryczny
Przejdź do treści

ICD-10 Jak czytać kody międzynarodowej klasyfikacji chorób?

dr Dariusz Mazurkiewicz
Opublikowane w Medycyna · 28 Październik 2013
Tags: ICD10

Klasyfikacja ICD-10 Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych, rewizja dziesiąta.

Przykład:
F33.11

F
zaburzenia psychiczne
3
zaburzenia nastroju
3
zaburzenia depresyjne nawracające
1
epizod umiarkowany
1 obecność zespołu somatycznego

F00
F09   Organiczne zaburzenia psychiczne
F10
F19   Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków
  psychoaktywnych
F20
F29   Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
F30
F39  Zaburzenia nastroju afektywne
F40
F48  Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
F50
F59  Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami
  fizycznymi
F60
F69  Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
F70
F79  Upośledzenie umysłowe
F80
F89  Zaburzenia rozwoju psychicznego
F90
F98  Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
  i w wieku młodzieńczym
F99   Nieokreślone zaburzenia psychiczne
Wróć do spisu treści